Nazywam się Waldemar Nowak, jestem psychoterapeutą, specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności psychologia kliniczna. Całościowe 4 letnie szkolenie z psychoterapii odbyłem w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Uczestniczyłem również w szeregu szkoleń i warsztatów w różnych koncepcjach psychologicznych. Ciągle poszerzam swoje kompetencje i dbam o samorozwój, którego podstawą jest superwizja.Waldemar Nowak - Psychoterapeuta Gestalt, Poznań

W pracy korzystam z różnych nurtów terapeutycznych – psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, systemowy ale szczególnie bliskie są mi koncepcje humanistyczno-egzystencjalne, Karla Rogersa oraz holistyczne podejście Gestalt. Ważny dla mnie jest każdy aspekt osoby: umysł (myśli, intelekt, procesy poznawcze), emocje (uczucia), ciało oraz sfera duchowa. Poszczególne sfery są nierozerwalne i stanowią całość. Rozpatrywanie ich w kontekście pozostałych umożliwia szerokie oraz skuteczne podejście do problemów. Podstawą terapii jest wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa dlatego wszystko, co dzieje się w gabinecie terapeutycznym objęte jest ścisłą tajemnicą, nie zostanie przekazane innym osobom bez Twojej zgody. Sam proces terapii rozumiem jako spotkanie z drugim człowiekiem, towarzyszenie mu w odkrywaniu wydarzeń życiowych, które mogły zostawić ślad w psychice i przeszkadzają w osiąganiu celów życiowych. Terapia sprawia, iż niewygodne objawy ustępują, a człowiek dostaje szansę w pełni cieszyć się życiem.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, pomocy psychologicznej z osobami z zaburzeniami funkcjonowania społecznego. Przez wiele lat współpracowałem z fundacjami w obszarze pomocy i wsparcia, z osobami bezdomnymi oraz uzależnionymi. Zakładałem i prowadziłem punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych. Jestem pomysłodawcą Pracowni Rozwoju Osobistego Relacja (www.relacja.org). Obecnie pracuję również jako psychoterapeuta w poradni leczenia uzależnień Monar w Poznaniu oraz w stacjonarnym długoterminowym Ośrodku Leczenia i Terapii Uzależnień pod Poznaniem. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów PTPG i PTP.

W swojej pracy kieruje się kodeksem etyczno-zawodowym psychologa oraz kodeksem moralnym. ” …naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.”
Kodeks Etyczny Zawodu Psychologa

Prywatnie jestem mężem i ojcem dwójki dzieci.