Nazywam się Waldemar Nowak, jestem psychoterapeutą, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności psychologia kliniczna. Całościowe 4 letnie szkolenie z psychoterapii odbyłem w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (rekomendowanym przez PTP oraz EAGT). Uczestniczyłem również w szeregu szkoleń i warsztatów w różnych koncepcjach psychologicznych. Ciągle poszerzam swoje kompetencje i dbam o samorozwój, którego podstawą jest superwizja.Waldemar Nowak - Psychoterapeuta Gestalt, Poznań

W pracy korzystam z różnych nurtów terapeutycznych – psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, systemowy ale szczególnie bliskie są mi koncepcje humanistyczno-egzystencjalne, Karla Rogersa oraz holistyczne podejście Gestalt. Ważny dla mnie jest każdy aspekt osoby: umysł (myśli, intelekt, procesy poznawcze), emocje (uczucia), ciało oraz sfera duchowa. Poszczególne sfery są nierozerwalne i stanowią całość. Rozpatrywanie ich w kontekście pozostałych umożliwia szerokie oraz skuteczne podejście do problemów. Podstawą terapii jest wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa dlatego wszystko, co dzieje się w gabinecie terapeutycznym objęte jest ścisłą tajemnicą, nie zostanie przekazane innym osobom bez Twojej zgody. Sam proces terapii rozumiem jako spotkanie z drugim człowiekiem, towarzyszenie mu w odkrywaniu wydarzeń życiowych, które mogły zostawić ślad w psychice i przeszkadzają w osiąganiu celów życiowych. Terapia sprawia, iż niewygodne objawy przestają tak mocno doskwierać, a człowiek dostaje szansę na inne, bardziej adaptacyjne funkcjonowanie.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, pomocy psychologicznej z osobami z zaburzeniami funkcjonowania społecznego. Przez wiele lat współpracowałem z fundacjami w obszarze pomocy i wsparcia, z osobami bezdomnymi oraz uzależnionymi. Zakładałem i prowadziłem punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych. Jestem pomysłodawcą Pracowni Rozwoju Osobistego Relacja (www.relacja.org). Pracowałem jako psychoterapeuta w różnych placówkach, m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień Monar w Poznaniu (8 lat), w stacjonarnym długoterminowym Ośrodku Leczenia i Terapii Uzależnień Monar Rożnowice 34 (7 lat) oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Gnieźnie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów PTPG i PTP (Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

W swojej pracy kieruje się kodeksem etyczym psychoterapi Gestalt, kodeksem etyczno-zawodowym psychologa oraz kodeksem moralnym. ” …naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.”
Kodeks Etyczny Zawodu Psychologa.

Kodeks Etyczny Psycoterapii Gestalt

Jestem członkiem PTPG (Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt) oraz EAGT (European Association for Gestalt Therapy), której to organizacji posiadam Certyfikat.

Prywatnie jestem mężem i ojcem dwójki dzieci.